kp4 Hắc Dịch S =1028/120 thổ cư đã tách thành 2 sổ đg nhựa 6m giá 1ty8 :boom:kp4 Hắc Dịch 1029/40 thổ cư đg Mỹ Xuân Tóc Tiên giá 2ty50


:boom:ấp 5 Tóc Tiên S =534/60 thổ cư đường nhựa 8m giá 850tr :boom: kp Thị Vải Mỹ Xuân S= 527m có 40m thổ cư giá 820 tr


:boom:kp Thị Vải Mỹ Xuân S=525m có 50m thổ cư giá 810 tr :boom:kp Thị Vải Mỹ Xuân S =1227m có 84m thổ cư giá 1,6 tỷ


:boom:kp Suối Nhum S= 5*38m có 60m thổ cư giá 795 tr
:boom:ấp Cầu Ri giáp kp 1 Hắc Dịch S=5x27m thổ cư 100m giá 670tr mặt tiền đường nhựa.